No Grande Azul

No Grande Azul

Inauguración, na Sala de Exposición Permanente do Museo, da exposición fotográfica No Grande Azul, de José Romay, gañador da Primeira Bolsa de Creación Fotográfica O mar.
Museo do Mar de Galicia.