CONCURSO PUBLICO POLO PROCEDEMENTO ABERTO PARA A CONTRATACIÓN DA SUBMINISTRACIÓN DE ENERXÍA ELÉCTRICA NAS INSTALACIÓNS DO MUSEO DO MAR DE GALICIA. EXPTE SUM/10/40


Orzamento de licitación: 100.000,00 euros ( IVE excluido)

As proposicións presentaránse antes das 14 horas do día 13 de xaneiro de 2011, no Rexistro Xeral da Fundación Museo do Mar de Galicia, sito na Avda. Atlantida 160, 36208 Vigo.

A apertura publica das proposicións económicas terá lugar as 10:00 horas do día 19 de xaneiro de 2011, na Sala de Xuntas do Museo do Mar de Galicia.

A documentación atópase a disposición dos interesados no Rexistro Xeral da Fundación Museo do Mar de Galicia, de luns a venres, de 9 a 14 horas e no perfil do contratante

Vigo, 27 de decembro de 2010
Museo do Mar de Galicia.