Anuncio de contratación do servizo de asistencia técnica para a dinaminazación do Acuario do Mar de Galicia.


Expediente SER/10/84

Orzamento de licitación: 100.300,00 euros ( IVE incluido)

As proposicións presentaránse antes das 14 horas do día 15 de decembro de 2010, no Rexistro Xeral da Fundación Museo do Mar de Galicia, sito na Avda. Atlantida 160, 36208 Vigo.

A apertura publica das proposicións económicas terá lugar as 9:00 horas do vindeiro día 21 de decembro de 2010, na Sala de Xuntas do Museo do Mar de Galicia.

A documentación atópase a disposición dos interesados no Rexistro Xeral da Fundación Museo do Mar de Galicia, de luns a venres, de 9 a 14 horas e no perfil do contratante.

Vigo, 29 de novembro de 2010

O Director do Museo do Mar de Galicia
Pablo Carrera López
Museo do Mar de Galicia.