PRESENTACIÓN DO AUDIOVISUAL MEMORIAS DA SALAZÓN


SALÓN DE PLENOS
CONCELLO DE VILANOVA DE AROUSA

O Museo do Mar de Galicia fará público o lanzamento do Arquivo Audiovisual do Mar de Galicia o vindeiro venres no salón de plenos do Concello de Vilanova. Coa colaboración do propio Concello, presentarase a primeira achega Memorias da Salazón . Un documental sobre os almacéns de salga de sardiña que noutrora inzaron a costa galega.
Museo do Mar de Galicia.