CONCURSO PUBLICO POLO PROCEDEMENTO ABERTO PARA A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE SEGURIDADE E VIXILANCIA DO MUSEO DO MAR DE GALICIA


EXPEDIENTE SER/11/19

Orzamento de licitación: 196.800,00 euros ( IVE excluido)

As proposicións presentaránse antes das 14 horas do día 17 de febreiro de 2011, no Rexistro Xeral da Fundación Museo do Mar de Galicia, sito na Avda. Atlantida 160, 36208 Vigo.

A apertura publica das proposicións económicas terá lugar as 10:00 horas do día 24 de febreiro de 2011, na Sala de Xuntas do Museo do Mar de Galicia.

A documentación consta de tres documentos: a) Documentación Administrativa b) Anexos c) Prego Técnico

Tamén atópase a disposición dos interesados no Rexistro Xeral da Fundación Museo do Mar de Galicia, de luns a venres, de 9 a 14 horas e no perfil do contratante

Vigo, 27 de decembro de 2010
Museo do Mar de Galicia.