ANUNCIO DE CONTRATACIÓN, POLO PROCEDEMENTO ABERTO, DO SERVIZO DE LIMPEZA DO MUSEO DO MAR DE GALICIA E DO CENTRO ARQUEOLÓXICO DO AREAL-SALINAE.


Orzamento de licitación: 195.880,00 euros ( IVE incluÍdo)

As proposicións presentaránse antes das 14 horas do día 14 de decembro de 2011, no Rexistro Xeral da Fundación Museo do Mar de Galicia, sito na Avda. Atlantida 160, 36208 Vigo.

A apertura publica das proposicións económicas terá lugar as 10:00 horas do vindeiro día 19 de decembro de 2011, na Sala de Xuntas do Museo do Mar de Galicia.

A documentación atópase a disposición dos interesados no Rexistro Xeral da Fundación Museo do Mar de Galicia, de luns a venres, de 9 a 14 horas e no perfil do contratante.

Vigo, 29 de novembro de 2011

O Director do Museo do Mar de Galicia
Pablo Carrera López
Museo do Mar de Galicia.