Instruccións de Contratación


Descargar as instrucións internas de contratación da Fundación Museo do Mar de Galicia de acordo coa Lei 30/2007 de contratos do sector público.
Museo do Mar de Galicia.