EXPEDIENTE SER/10/82. CAMBIO DE DATA DE APERTURA DAS OFERTAS ECONÓMICAS


CONCURSO PÚBLICO POLO PROCEDEMENTO ABERTO PARA A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE MANTEMENTO DOS EDIFICIOS E INSTALACIÓNS DO MUSEO DO MAR DE GALICIA. EXPEDIENTE SER/10/82. Cambio de data para apertura das ofertas económicas

Debido ao retraso das ofertas enviadas por correo, a apertura pública das ofertas económicas farase o vindeiro xoves 24 de febreiro ás 10:30.

O que se comunica a todos os efectos.

Vigo, 18 de febreiro de 2011
Museo do Mar de Galicia.