CONCURSO PÚBLICO PARA A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE LIMPEZA DO MUSEO DO MAR DE GALICIA E DO CENTRO ARQUEOLÓXICO DO ARENAL-SALINAE. EXPTE SER/24/14


CONCURSO PÚBLICO, POR PROCEDEMENTO ABERTO, PARA A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE LIMPEZA DO MUSEO DO MAR DE GALICIA E DO CENTRO ARQUEOLÓXICO DO ARENAL-SALINAE. EXPTE SER/24/14

Orzamento de licitación: 82.807,69 euros ( IVE excluído)

As proposicións presentaranse antes das 14 horas do día 22 de febreiro de 2024, no Rexistro Xeral da Fundación Museo do Mar de Galicia, sito en Avda. Atlántida 160, 36208 Vigo.

A apertura publica do sobre nº 3 terá lugar ás 13:00 horas do día 4 de marzo de 2024, na Sala de Xuntas do Museo do Mar de Galicia.

A documentación atópase ao dispor dos interesados na Plataforma de Contratación do Estado ou CLICKANDO AQUÍ

Vigo, 5 de febreiro de 2024

A Directora do Museo do Mar
Marta Lucio Gómez
Museo do Mar de Galicia.