CONCURSO PÚBLICO SERVIZO DE MANTEMENTO DAS INSTALACIÓNS DA FUNDACIÓN MUSEO DO MAR DE GALICIA EXPTE SER/23/35


CONCURSO PÚBLICO, POR PROCEDEMENTO ABERTO, PARA A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE MANTEMENTO DAS INSTALACIÓNS DA FUNDACIÓN MUSEO DO MAR DE GALICIA EXPTE SER/23/35

Orzamento de licitación: 81.000,00 euros (IVE excluído)

As proposicións presentaranse antes das 14 horas do día 29 de xuño de 2023, no Rexistro Xeral da Fundación Museo do Mar de Galicia, sito en Avda. Atlántida 160, 36208 Vigo.

A apertura pública do sobre nº 3 terá lugar ás 13:00 horas do día 17 de xullo de 2023, na Sala de Xuntas do Museo do Mar de Galicia.

A documentación atópase ao dispor dos interesados na Plataforma de Contratación do Estado ou clickando aquí

Vigo, 12 de xuño de 2023

A Directora do Museo do Mar de Galicia
Marta Lucio Gómez
Museo do Mar de Galicia.