CONCURSO PÚBLICO GABINETE DIDÁCTICO, DE DIFUSIÓN E ATENCIÓN AO PÚBLICO E ASESORAMENTO PARA MONTAXES EXPOSITIVAS E XESTIÓN DE FONDOS. EXPTE SER/23/34


CONCURSO PÚBLICO, POR PROCEDEMENTO ABERTO, PARA A CONTRATACIÓN DO SERVICIO DE GABINETE DIDÁCTICO, DE DIFUSIÓN E ATENCIÓN AO PÚBLICO E ASESORAMENTO PARA MONTAXES EXPOSITIVAS E XESTIÓN DE FONDOS PARA A FUNDACIÓN MUSEO DO MAR DE GALICIA. EXPTE SER/23/34

Orzamento de licitación: 120.000,00 euros (IVE excluído)

As proposicións presentaranse antes das 14 horas do día 24 de maio de 2023, no Rexistro Xeral da Fundación Museo do Mar de Galicia, sito en Avda. Atlántida 160, 36208 Vigo.

A apertura publica do sobre nº 3 terá lugar ás 13:00 horas do día 12 de xuño de 2023, na Sala de Xuntas do Museo do Mar de Galicia.

A documentación atópase ao dispor dos interesados na Plataforma de Contratación do Estado CLICKAR AQUÍ PARA ACCEDER

Vigo, 8 de maio de 2023

A Directora do Museo do Mar de Galicia
Marta Lucio Gómez
Museo do Mar de Galicia.