CONCURSO PÚBLICO CONTRATACIÓN DA SUBMINISTRACIÓN DE ENERXÍA ELÉCTRICA. EXPTE SUM/22/14


CONCURSO PÚBLICO, POR PROCEDEMENTO ABERTO, PARA A CONTRATACIÓN DA SUBMINISTRACIÓN DE ENERXÍA ELÉCTRICA NAS INSTALACIÓNS DO MUSEO DO MAR DE GALICIA EXPTE SUM/22/14

Orzamento de licitación: 105.025,82 euros ( IVE excluído)

Valor estimado do contrato: 210.051,64 euros.

As proposicións presentaranse antes das 14 horas do día 28 de novembro de 2022, no Rexistro Xeral da Fundación Museo do Mar de Galicia, sito en Avda. Atlántida 160, 36208 Vigo.

A apertura pública das proposicións económicas terá lugar ás 11:00 horas do día 13 de decembro de 2022, na Sala de Xuntas do Museo do Mar de Galicia.

A documentación atópase ao dispor dos interesados na Plataforma de Contratación do Estado

Vigo, 10 de novembro de 2022

A Directora do Museo do Mar
Marta Lucio Gómez
Museo do Mar de Galicia.