ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN DE CONTRATO EXPEDIENTE: SER/21/29


ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN DE CONTRATO. EXPEDIENTE: SER/21/29

ASUNTO: Mantemento das instalacións da Fundación Museo do Mar de Galicia.

Con data 8 de xuño de 2021 a Directora do Museo do Mar de Galicia acordou ADXUDICAR o contrato para o mantemento das instalacións da Fundación Museo do Mar de Galicia (SER/21/29) á empresa ANGEL ROADE S.L., CIF B15111719.

A información relativa a dita adxudicación poderá ser consultada no Perfil do Contratante da Fundación na Plataforma de Contratación do Sector Público.

En Vigo, a 15 de xuño de 2021

Marta Lucio Gómez
Directora do Museo do Mar de Galicia
Museo do Mar de Galicia.