ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN DE CONTRATO. EXPEDIENTE: SUM/21/12


ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN DE CONTRATO. EXPEDIENTE: SUM/21/12

ASUNTO: Subministro de enerxía eléctrica nas instalacións da Fundación Museo do Mar de Galicia.

Con data 6 de maio de 2021 a Directora do Museo do Mar de Galicia acordou ADXUDICAR o contrato para o suministro de enerxía eléctrica nas instalacións da Fundación Museo do Mar de Galicia ( SUM/21/12) á empresa AURA ENERGÍA S.L.

A información relativa a dita adxudicación poderá ser consultada no Perfil do Contratante da Fundación na Plataforma de Contratación do Sector Público.

En Vigo, a 6 de maio de 2021

Marta Lucio Gómez
Director do Museo do Mar de Galicia
Museo do Mar de Galicia.