ANUNCIO DE RECTIFICACIÓN CONCURSO MANTEMENTO EXPTE SER/21/29


ANUNCIO DE RECTIFICACIÓN

CONCURSO PÚBLICO, POR PROCEDEMENTO ABERTO, PARA A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE MANTEMENTO DAS INSTALACIÓNS DA FUNDACIÓN MUSEO DO MAR DE GALICIA EXPTE SER/21/29

Apreciado un erro no Anexo VII do Prego de Cláusulas Administrativas do concurso de referencia, relativo á relación do persoal que presta actualmente o servizo de mantemento no Museo do Mar de Galicia, procédese a corrixir o devandito erro e por tanto substituír o termo “especialista” por “oficial de 3ª” e a publicar o prego administrativo rectificado.

Esta rectificación non implica modificación das datas de presentación de ofertas nin das demais datas establecidas no anuncio de licitación.

O Prego administrativo rectificado atópase ao dispor dos interesados na Plataforma de Contratación do Estado ou clikando AQUÍ

Vigo, 22 de abril de 2021

A Directora do Museo do Mar de Galicia
Marta Lucio Gómez
Museo do Mar de Galicia.