CONCURSO PÚBLICO ENERXÍA ELÉCTRICA EXPTE SUM/21/12


CONCURSO PÚBLICO, POR PROCEDEMENTO ABERTO, PARA A CONTRATACIÓN DA SUBMINISTRACIÓN DE ENERXÍA ELÉCTRICA NAS INSTALACIÓNS DO MUSEO DO MAR DE GALICIA EXPTE SUM/21/12

Orzamento de licitación: 47.000,00 euros ( IVE excluído)

Valor estimado do contrato: 94.000,00 euros.

As proposicións presentaranse antes das 14 horas do día 5 de abril de 2021, no Rexistro Xeral da Fundación Museo do Mar de Galicia, sito en Avda. Atlántida 160, 36208 Vigo.

A apertura pública das proposicións económicas terá lugar ás 11:00 horas do día 13 de abril de 2021, na Sala de Xuntas do Museo do Mar de Galicia.

A documentación atópase a dispor dos interesados na Plataforma de Contratación del Estado ou clickando nas seguintes ligazóns:

PREGO ADMINISTRATIVO

PREGO TÉCNICO

Vigo, 18 de marzo de 2021

A Directora do Museo do Mar de Galicia
Marta Lucio Gómez
Museo do Mar de Galicia.