ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN DE CONTRATO. EXPEDIENTE: SER/19/26


ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN DE CONTRATO

EXPEDIENTE: SER/19/26
ASUNTO: Gabinete didáctico, de difusión e atención ao público e asesoramento para a montaxe de exposicións para a Fundación Museo do Mar de Galicia.

Con data 26 de xuño de 2019 a Directora do Museo do Mar de Galicia acordou ADXUDICAR o contrato para o Servizo de gabinete didáctico, de difusión e atención ao público e asesoramento para a montaxe de exposicións para a Fundación Museo do Mar de Galicia á empresa GALIPAT SERVICIOS CULTURAIS S.L.

A información relativa a dita adxudicación poderá ser consultada no Perfil do Contratante da Fundación na Plataforma de Contratación do Sector Público.

En Vigo, a 9 de xullo de 2019

Marta Lucio Gómez
Directora do Museo do Mar de Galicia
Museo do Mar de Galicia.