ANUNCIO DE MODIFICACIÓN. CONCURSO GABINETE DIDÁCTICO. EXPTE SER/15/20


CONCURSO PÚBLICO, POR PROCEDEMENTO ABERTO, PARA A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE GABINETE DIDÁCTICO, DE DIFUSIÓN E ATENCION AO PÚBLICO DO MUSEO DO MAR DE GALICIA E DO CENTRO ARQUEOLÓXICO DO AREAL-SALINAE. EXPTE SER/15/20

Por medio do presente anuncio modifícase a data de apertura das proposicións económicas para o concurso de referencia, que terá lugar ás 11 horas do día 2 de xuño de 2015 na Sala de Xuntas do Museo do Mar de Galicia.

Vigo, 28 de maio de 2015

A Directora do Museo do Mar de Galicia
Marta Lucio Gómez
Museo do Mar de Galicia.