CONCURSO. CONTRATACIÓN SERVIZO GABINETE DIDÁCTICO, DIFUSIÓN E ATENCIÓN AO PÚBLICO DO MUSEO DO MAR DE GALICIA E DO CENTRO ARQUEOLÓXICO DO AREAL-SALINAE.


CONCURSO PÚBLICO, POR PROCEDEMENTO ABERTO, PARA A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE GABINETE DIDÁCTICO, DE DIFUSIÓN E ATENCIÓN AO PÚBLICO DO MUSEO DO MAR DE GALICIA E DO CENTRO ARQUEOLÓXICO DO AREAL-SALINAE. EXPTE SER/15/20

Presuposto de licitación: 83.000,00 euros ( IVE excluído)

As proposicións presentaranse antes das 14 horas do dia 27 de maio de 2015, no Rexistro Xeral da Fundación Museo do Mar de Galicia, sito en Avda. Atlántida 160, 36208 Vigo.
A apertura pública das proposicións económicas terá lugar ás 10:00 horas do día 1 de xuño de 2015, na Sala de Xuntas do Museo do Mar de Galicia.
A documentación encóntrase a disposición dos interesados no Rexistro Xeral da Fundación Museo do Mar de Galicia, de luns a venres, de 9 a 14 horas, no perfil do contratante e na Plataforma de Contratación do Estado.

Para consultar as cláusulas administrativas premer aquí

Para consultar as prescipcións técnicas premer aquí

Vigo, 11 de maio de 2015

A Directora do Museo do Mar de Galicia
Marta Lucio Gómez
Museo do Mar de Galicia.