CONCURSO PUBLICO PARA A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE MANTEMENTO DO MUSEO DO MAR DE GALICIA E DO CENTRO ARQUEOLÓXICO DO AREAL-SALINAE. EXPTE SER/15/07


CONCURSO PUBLICO, POR PROCEDEMENTO ABERTO, PARA A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE MANTEMENTO DOS EDIFICIOS E INSTALACIONS DO MUSEO DO MAR DE GALICIAE DO CENTRO ARQUEOLÓXICO DO AREAL-SALINAE. EXPTE SER/15/07

Presuposto de licitación: 65.000,00 euros ( IVE excluído)
As proposicións presentaranse antes das 14 horas do dia 11 de febreiro de 2015, no Rexistro Xeral da Fundación Museo do Mar de Galicia, sito en Avda. Atlantida 160, 36208 Vigo.
A apertura publica das proposicións económicas teR lugar ás 10:00 horas do día 23 de febreiro de 2015, na Sala de Xuntas do Museo do Mar de Galicia.
A documentación encóntrase a disposición dos interesados no Rexistro Xeral da Fundación Museo do Mar de Galicia, de luns a venres, de 9 a 14 horas, e na Plataforma de Contratación del Estado.

A documentación do concurso pódese descargar aquí

As instruccións internas de contratación da Fundación Museo do Mar pódense descargar no seguiente enlace

Vigo, 22 de enero de 2015

La Directora del Museo do Mar de Galicia
Marta Lucio Gómez
Museo do Mar de Galicia.