CONCURSO PÚBLICO, POR PROCEDEMENTO ABERTO, PARA A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA A DINAMIZACIÓN DO ACUARIO DO MUSEO DO MAR DE GALICIA. EXPTE SER/13/25


Orzamento de licitación: 75.000,00 euros ( IVE excluído)
As proposicións presentaranse antes das 14 horas do día 5 de decembro de 2013, no Rexistro Xeral da Fundación Museo do Mar de Galicia, sito na Avda. Atlántida 160, 36208 Vigo.
A apertura pública das proposicións económicas terá lugar ás 10:00 horas do día 13 de decembro de 2013, na Sala de Xuntas do Museo do Mar de Galicia.
A documentación atópase a disposición dos interesados no Rexistro Xeral da Fundación Museo do Mar de Galicia, de luns a venres, de 9 a 14 horas e neste enlace

Vigo, 19 de novembro de 2013

A Directora do Museo do Mar de Galicia
Marta Lucio Gómez
Museo do Mar de Galicia.