RESOLUC. ADXUDICACIÓN PROVISIONAL SERVIZO DE DIFUSIÓN E ATENCIÓN AO PÚBLICO


Para consultar a RESOLUCIÓN DA ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DO CONCURSO PÚBLICO PARA A CONTRATACIÓN, POR PROCEDEMENTO ABERTO, DO GABINETE DE DIFUSIÓN E ATENCIÓN AO PÚBLICO DO MUSEO DO MAR DE GALICIA. EXPTE SER 13/18 poden premer aquí
Museo do Mar de Galicia.