CONCURSO PÚBLICO, POR PROCEDEMENTO ABERTO, PARA A CONTRATACIÓN EN RÉXIME DE CONCESIÓN DO SERVIZO DE BODEGÓN DO MUSEO DO MAR DE GALICIA


Orzamento mínimo de licitación: 28.800,00 euros ( IVE excluido)
As proposicións presentaránse antes das 14 horas do día 1 de febreiro de 2013, no Rexistro Xeral da Fundación Museo do Mar de Galicia, sito na Avda. Atlántida 160, 36208 Vigo.
A apertura pública das proposicións económicas terá lugar as 10:00 horas do día 8 de febrero de 2013, na Sala de Xuntas do Museo do Mar de Galicia.
A documentación atópase a disposición dos interesados no Rexistro Xeral da Fundación Museo do Mar de Galicia, de luns a venres, de 9 a 14 horas e no seguinte enlace

Vigo, 21 de xaneiro de 2013

A Directora do Museo do Mar de Galicia
Marta Lucio Gómez
Museo do Mar de Galicia.