CONCURSO PUBLICO, POR PROCEDEMENTO ABERTO, PARA A CONTRATACIÓN DO GABINETE DIDÁCTICO, DE DIFUSION E ATENCIÓN AO PUBLICO DO MUSEO DO MAR DE GALICIA. EXPTE SER/12/23


Orzamento de licitación: 85.000,00 euros ( IVE excluido)

As proposicións presentaránse antes das 14 horas do día 27 de xullo de 2012, no Rexistro Xeral da Fundación Museo do Mar de Galicia, sito na Avda. Atlantida 160, 36208 Vigo.

A apertura publica das proposicións económicas terá lugar as 10:00 horas do día 6 de agosto de 2012, na Sala de Xuntas do Museo do Mar de Galicia.

A documentación atópase a disposición dos interesados no Rexistro Xeral da Fundación Museo do Mar de Galicia, de luns a venres, de 9 a 14 horas e no perfil do contratante
Vigo, 13 de xullo de 2012

A Directora do Museo do Mar de Galicia
Marta Lucio Gómez
Museo do Mar de Galicia.