Anuncio de anulación da convocatoria do procedemento para a contratación de subministro de enerxía eléctrica


EXPTE SUM/10/13

En relación co procedemento aberto publicado o dia 30 de abril para a convocatoria do subministro referido, procédese a anulación do mesmo ao detectarse erros materiais nos pregos que rixen dita contratación.

11 de xuño de 2010

O director do Museo do Mar de Galicia
Pablo Carrera López
Museo do Mar de Galicia.