Rectificación de pregos


  • Anuncio de rectificación de pregos do concurso por procedemento aberto para a contratación do Gabinete de Difusión e Atención ao Público do Museo do Mar. EXPTE SER/10/37
  • Anuncio de rectificación de pregos do concurso por procedemento aberto para a contratación da subministración de enerxía eléctrica nas instalacións do Museo do Mar de Galicia. EXPTE SUM/10/13Museo do Mar de Galicia.