CONCURSO PÚBLICO, POR PROCEDEMENTO ABERTO, PARA A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE MANTEMENTO DAS INSTALACIÓNS DA FUNDACIÓN MUSEO DO MAR DE GALICIA EXPTE SER/19/14


CONCURSO PÚBLICO, POR PROCEDEMENTO ABERTO, PARA A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE MANTEMENTO DAS INSTALACIÓNS DA FUNDACIÓN MUSEO DO MAR DE GALICIA EXPTE SER/19/14

Orzamento de licitación: 64.000,00 euros ( IVE excluído)

As proposicións presentaranse antes das 14 horas do día 28 de febreiro de 2019, no Rexistro Xeral da Fundación Museo do Mar de Galicia, sito en Avda. Atlántida 160, 36208 Vigo.

A apertura publica do sobre nº 3 terá lugar ás 10:00 horas do día 8 de marzo de 2019, na Sala de Xuntas do Museo do Mar de Galicia.

A documentación atópase a disposición dos interesados na Plataforma de Contratación do Estado, clickando na seguinte LIGAZÓN

Vigo, 12 de febreiro de 2019

O Director do Museo do Mar de Galicia
Vicente Caramés Moreira
Museo do Mar de Galicia.