CORRECCIÓN DE ERROS DO ANUNCIO DE RESOLUCION DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL. EXPTE SER/13/18


CORRECCIÓN DE ERROS DO ANUNCIO DE RESOLUCION DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DO CONCURSO PÚBLICO PARA A CONTRATACIÓN, POR PROCEDEMENTO ABERTO, DO GABINETE DE DIFUSIÓN E ATENCION AO PUBLICO DO MUSEO DO MAR DE GALICIA. EXPTE SER/13/18

Detectado un erro na data da resolución de adxudicación provisional do concurso de referencia, se fai constar que onde dice “12 de xullo de 2013” debe dicir “12 de xuño de 2013”.

A Directora

Marta Lucio Gómez
Museo do Mar de Galicia.