Concurso Mantemento integral dos edificios e instalacións do Museo do Mar de Galicia. SER/08/128


En relación a dito concurso faise saber que actualmente o servizo de Mantemento desenvólvese mediante dous postos de traballo en xornada ordinaria.

O persoal adscrito ao mesmo ten catetoría de Oficial de Primeira e Oficial de Terceira. A remuneración bruta anual é de 20.641,92 € e 16.484,76 € respectivamente.

Vigo, 22 de decembro de 2008.
Museo do Mar de Galicia.