Concurso para o mantemento dos edificios e instalacións do Museo do Mar de Galicia


Obxecto do contrato

O contrato ten por obxecto a contratación dun servizo de mantemento dos edificios e instalacións do Museo do Mar de Galicia por espazo de dous anos, segundo os extremos e coas características que se describen no Prego de Prescricións Técnicas.

Documentación
Museo do Mar de Galicia.